15/7/10

Η ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑΑυτή η πέτρα βρέθηκε στο όρος Σινά.
"Η Φλεγόμενη Βάτος" όπως την ονομάζουν οι μοναχοί.

...

Πρόκειται για πέτρωμα από τις διακλάσεις(ρωγμές) 
του οποίου πέρασε το νερό και άφησε οξείδια του σιδήρου.